Улагање у развој пољопривреде и села
24.11.2021.
Модернизација механизације
25.11.2021.

Научни скуп у организацији Академије инжењерских наука Србије

Државна секретарка Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде учествовала је на научном скупу у организацији Академије Инжењерских наука Србије, одржаном на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Државна секретарка је на скупу у свом говору истакла чињеницу да живимо у времену у коме су наука и образовање кључни фактори развоја и да је јак образовни систем, заједно са науком, најсигурнија перспектива у свим областима живота сваког друштва, како данас, тако и у будућности, и да ће заузимати високо место у глобалном прогресу.

Она је такође уверена сам у то да смо на добром путу да науку и образовање ставимо у службу стварања бољих услова живота и рада, и јасно корачамо ка сигурнијем времену и друштву равноправних, једнаких и слободних грађана.

Како је државна секретарка посебно истакла, пољопривредна производња је одржива само уколико је профитабилна, односно корисна за породице и заједнице којима обезбеђује одговарајући приход и квалитет живота, уз неизоставно очување животне средине.

Министарство пољопривреде активно учествује у подршци кроз ИПАРД подстицаје у инвестицијама у модернизацији прерађивачких капацитета која се остварују у оквиру Мере 3 – инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства. На овај начин ће се повећати укупне перформансе сектора за млеко и млечне производе, месо и производе од меса и сектора воћа и поврћа. Осим тога, ове инвестиције ће допринети продуктивности и конкурентости циљаних сектора, а самим тим и тежити ка одрживим системима производње хране и њеног очувања – све то уз апсолутну одговорност према животној средини.

Присутни на скупу су били упознати са стањем у области одрживих система производње хране и очувања производње и животне средине, а учесници су кроз реферате и дискусију дали критичан осврт на презентована решења, достигнућа и искуства. На тај начин је пружен значајан допринос развоју области које су биле предмет скупа.

На овом научном скупу окупили су се стручњаци из области очувања биодиверзитета и животне средине, сточарства, органске пољопривреде и многих других.

Академија Инжењерских наука је једна од најзначајнијих научних институција која окупља инжињере и научнике са циљем развоја науке и њене примене у привреди, на тај начин решавајући друштвене приоритете и изазове.


WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE